אינדקס העסקים של הצפון     

 

צוואות הדדיות 14/11/2010

מאת:סיגל פרטוק, עורכת דין
נושא:צוואות
על פי חוק הירושה, ככלל, בהיעדר צוואה, יורשיו החוקיים של אדם הם בן זוגו וילדיו, באופן שבן הזוג יורש מחצית העזבון וילדיו את המחצית האחרת, בחלקים שוים ביניהם (למעט מטלטלין ורכב של בני הזוג אותו יורש בן הזוג הנותר בחיים)*.

על פי חוק הירושה, ככלל, בהיעדר צוואה, יורשיו החוקיים של אדם הם בן זוגו וילדיו, באופן שבן הזוג יורש מחצית העזבון וילדיו את המחצית האחרת, בחלקים שוים ביניהם (למעט מטלטלין ורכב של בני הזוג אותו יורש בן הזוג הנותר בחיים)*.
בני זוג רבים מעוניינים לצוות האחד לשני את רכושם באופן הדדי, כך שילדיהם לא ירשו אותם אלא לאחר פטירת שני בני הזוג, באופן שיאפשר לבן הזוג שנותר בחיים ליהנות מרכושם, מדירת המגורים בה הם חיים ומכספים שחסכו, ללא מעורבות ילדיהם. הדבר מקבל משנה תוקף במצב בו לאחד מבני הזוג ילדים מנישואים קודמים.
בחתימה על צוואות מסוג זה מנסים בני הזוג ליצור "הבטחה הדדית" האחד כלפי משנהו ומסתמכים על הבטחה זו.
אולם - עקרון יסוד בדיני צוואות הוא כי כל אדם חופשי לצוות בחייו את רכושו ככל שיחפוץ, ולשנות בכל עת את צוואתו.
אם כן – כיצד יוכל בן זוג להבטיח, שבן זוגו לא ישנה את הצוואה עליה הסכימו במשותף?
החשש העיקרי, בדרך כלל, הוא מנישול הילדים/ילדים מנישואים קודמים, על ידי כך שבן הזוג האחר יחתום על צוואה מאוחרת המבטלת את הצוואה הקודמת, בין אם בחייו ללא ידיעתו, ובין אם לאחר פטירתו.
סעיף 8 א' לחוק הירושה – שנחקק כתיקון לחוק הירושה בשנת 2005, בא להסדיר עניין זה ומאפשר לבני זוג לחתום על "צוואות הדדיות" בין אם בצוואה משותפת או בצוואות נפרדות.
ההסדר קובע כי בן זוג שחתם על "צוואה הדדית" שחל עליה סעיף 8א' הנ"ל לא יוכל לבטלה אלא לאחר שהודיע בכתב על ביטול הצוואה לבן זוגו, ואזי בטלות שתי הצוואות ההדדיות.
כך ניתנת ההזדמנות לבן הזוג השני לשנות אף הוא את צוואתו.
אם בן הזוג השני כבר אינו בחיים – הרי שבן הזוג שרוצה לבטל את הצוואה ההדדית עליה חתם נדרש להסתלק מהחלק בעזבון בו היה אמור לזכות על פי צוואת הנפטר (כלומר: לוותר עליו), לטובת ילדו/אחיו של בן הזוג שנפטר.
אם בן הזוג המבקש לשנות את צוואתו כבר קיבל את חלקו בעזבון בן הזוג שנפטר, יהיה עליו להשיב את כל שקיבל או את שוויו בכסף, כתנאי לכך שיוכל לשנות את צוואתו – שאחרת, תעמוד צוואתו הקודמת בתוקפה.
באופן זה, מגביל ההסדר בסעיף 8א' לחוק הירושה את החופש של בן זוג שחתם על צוואה הדדית לשנות את צוואתו במועד מאוחר יותר – ונותן משנה תוקף ל"הבטחה" שנתן המצווה לבן זוגו שחתם על צוואה הדדית תוך הסתמכות עליה.
הערה: על פי חוק הירושה, יורש על פי צוואה רשאי לעשות בעזבון כבתוך שלו וללא הגבלה. על כן, ההסדר המפורט לעיל אינו מונע את האפשרות התיאורטית שהיורשים על פי הצוואה ההדדית, גם אם לא בוטלה, יוותרו בלא רכוש בשל הדלדלות העזבון.
יצויין ויודגש, כי יש חשיבות רבה בעריכת צוואה באמצעות עו"ד מומחה בתחום על מנת להבטיח כי הצוואה תהיה תקפה,וכי כל ההוראות הרצויות בעיני המצווה אכן תהיינה כלולות בה ותקפות מבחינת חוק הירושה.
*רשימה זו אינה עוסקת ביורשי אדם שנפטר ללא בן זוג/ילדים.


הכותבת היא עו"ד תושבת המועצה המתמחה, בין היתר, בצוואות וירושות.
 

חזרה לרשימה

 
 
©כל הזכויות שמורות לסולן פורמדיה בע"מ

נבנה ע"י היפטק בשיתוף עם סולן פור מדיה

עיצוב האתר – INBAL DESIGN STUDIO